Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia. Nhật Bản, 01:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia Nhật Bản công bố vào lúc 01:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 1.4% YoY trong tháng 10 từ mức 1.2% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy mức độ lạm phát trong nước. Nó cho thấy những thay đổi về giá của rổ thị trường cơ bản. Sự tăng trưởng của chỉ số dẫn đến sự tăng cường của JPY, và sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi