Báo cáo thất nghiệp lần đầu. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Yêu cầu thất nghiệp lần đầu sẽ đến hạn vào lúc 15:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 215K một tuần từ 216K một tuần trước đó. Chỉ báo hiển thị số lần yêu cầu thất nghiệp mới. Số lượng các khiếu nại giảm ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ một cách tích cực. Ngược lại, số lượng yêu cầu tăng được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi