Đơn đặt hàng hàng hóa cốt lõi bền. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Dữ liệu theo yêu cầu đối với hàng hóa có độ bền cao là vào lúc 15:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 0.4% trong tháng 10 từ 0.1% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy những thay đổi về giá đối với hàng hóa lâu bền (bao gồm cả vận chuyển) kéo dài hơn 3 năm. Sự tăng trưởng của nhu cầu là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế. Sự sụt giảm nhu cầu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn. Giá trị cao tăng cường USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi