Khoản vay ròng khu vực công. Vương quốc Anh, 11:30 (GMT+2)

Dữ liệu về các khoản vay ròng của khu vực công được công bố vào lúc 11:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 5.35 tỷ pounds trong tháng 10 từ 3.26 tỷ một tháng trước đó. Chỉ báo mô tả nợ trạng thái ròng. Giá trị dương cho thấy thâm hụt ngân sách và làm suy yếu GBP. Giá trị tiêu cực cho thấy thặng dư và tăng cường GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi