Đơn đặt hàng xu hướng công nghiệp CBI. Anh, 13:00 (GMT+2)

Các đơn đặt hàng Xu hướng Công nghiệp CBI công bố vào lúc 13:00 (GMT+2). Chỉ số này được dự đoán sẽ không đổi ở mức -6 điểm. Báo cáo được dựa trên một cuộc khảo sát từ các nhà quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp. Họ đưa ra đánh giá về tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp, đánh giá các chỉ số như thay đổi về khối lượng sản xuất, giá cả và sử dụng năng lực. Giá trị trên 0 cung cấp hỗ trợ cho GBP. Giá trị dưới 0 làm suy yếu pound.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi