Bái phát biểu của Phó Thống đốc RBA Lowe. Úc, 10:20 (GMT+2)

Bài phát biểu Phó Thống đốc RBA Lowe lúc 10:20 (GMT+2). Philip Lowe là Giám đốc Ngân hàng Dự trữ Úc. Ông sẽ đưa ra ý kiến về tình hình kinh tế hiện tại trong nước.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi