Phát biểu của Trưởng Ngân hàng Nhật Bản Kuroda. Nhật Bản, 05:30 (GMT+2)

Vào lúc 05:30 (GMT+2), người đứng đầu Ngân hàng Nhật Bản, Haruhiko Kuroda, sẽ phát biểu về các vấn đề chính sách tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi