Cán cân thương mại. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

Dữ liệu Cán cân Thương mại công bố vào lúc 01:50 (GMT+2) tại Nhật Bản. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ giảm xuống còn –70 tỷ JPY trong tháng 10 từ 131 tỷ JPY một tháng trước đó. Chỉ báo cho thấy sự khác biệt giữa xuất và nhập. Giá trị dương được hình thành trong trường hợp vượt quá xuất khẩu và cho thấy số dư thặng dư. Giá trị âm cho thấy thâm hụt trong số dư và tín hiệu cho biết nhập khẩu vượt quá xuất khẩu. Một giá trị cao tăng cường JPY, như một giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi