Sản xuất công nghiệp. Hoa Kỳ, 16:15 (GMT+2)

Số liệu về những thay đổi trong khối lượng sản xuất công nghiệp công bố vào lúc 16:15 (GMT+2) ở Mỹ. Người ta dự đoán rằng giá trị tháng 10 của chỉ số sẽ giảm xuống còn 0.2% MoM từ 0.3% MoM một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy mức độ sản xuất tại Hoa Kỳ và là một trong những chỉ số chính của tình trạng kinh tế quốc gia. Các chỉ số có tác động mạnh mẽ trên thị trường: tăng trưởng của nó tăng cường tiền tệ quốc gia, và sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi