Doanh số bán lẻ. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Vào lúc 15:30 (GMT+2) dữ liệu về những thay đổi trong doanh số bán lẻ sẽ được công bố. Dự kiến ​​hàng tháng, giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 0.6% trong tháng 10 từ 0.1% một tháng trước đó. Chỉ số này là một chỉ số về chi tiêu của người tiêu dùng và phản ánh sự thay đổi trong doanh số bán lẻ trong lĩnh vực bán lẻ. Tốc độ tăng trưởng là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế quốc gia và góp phần vào việc tăng cường đồng USD, một sự suy giảm dẫn đến sự suy yếu của đồng USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi