Cán cân thương mại. Eurozone, 12:00 (GMT+2)

Lúc 12:00 (GMT+2) dữ liệu về số dư thương mại sẽ được phát hành. Chỉ số phản ánh sự khác biệt giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Một kết quả tích cực cho thấy một sự cân bằng tích cực và tăng cường EUR. Kết quả tiêu cực cho biết số dư âm và làm giảm EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi