Doanh số bán lẻ. Vương quốc Anh 11:30 (GMT+2)

Vào lúc 11:30 (GMT+2) dữ liệu về những thay đổi trong doanh số bán lẻ sẽ được công bố. Trên cơ sở hàng tháng, giá trị của chỉ số dự kiến ​​sẽ tăng lên 0.1% trong tháng 10 từ -0.8% một tháng trước đó. Trong điều kiện hàng năm, chỉ số dự kiến ​​sẽ không thay đổi ở mức 3.0% trong tháng 10. Chỉ số này dựa trên tổng số séc để mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ và mô tả mức chi tiêu và nhu cầu của người tiêu dùng. Tăng trưởng doanh số bán hàng là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Một giá trị cao có tác động tích cực đến nền kinh tế và tăng cường GBP; giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi