Tỷ lệ thất nghiệp. Úc 02:30 (GMT+2)

Lúc 02:30 (GMT+2) dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp sẽ được phát hành. Người ta dự đoán rằng giá trị chỉ số sẽ tăng lên 5.1% trong tháng 10 từ mức 5.0% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ phần trăm người thất nghiệp trong tổng số công dân. Tốc độ tăng trưởng là một yếu tố tiêu cực cho nền kinh tế của đất nước và làm suy yếu AUD. Sự suy giảm cho thấy sự tăng trưởng kinh tế và tăng cường AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi