Thay đổi việc làm. Úc 02:30 (GMT+2)

Lúc 02:30 (GMT+2) dữ liệu về những thay đổi về mức độ việc làm sẽ được công bố. Dự kiến giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 20.3K trong tháng 10 từ 5.6K một tháng trước đó. Chỉ số này cho biết số lượng công dân Úc mới được tuyển dụng. Tốc độ tăng trưởng củng cố AUD; giảm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi