GDP. Eurozone, 12:00 (GMT+2)

Lúc 12:00 (GMT+2) Dữ liệu GDP khu vực châu Âu sẽ được phát hành. Giá trị của chỉ số theo kỳ hạn hàng năm dự kiến sẽ không đổi ở mức 1.7% trong quý III. Theo quý, giá trị chỉ số cũng sẽ không thay đổi ở mức 0.2% trong quý III. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong Eurozone trong giai đoạn này. Kết quả cao tăng cường EUR; kết quả thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi