Sản xuất công nghiệp. Eurozone, 12:00 (GMT+2)

Vào lúc 12:00 (GMT+2) dữ liệu về sản xuất công nghiệp sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng trên cơ sở hàng tháng, giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn -0.4% trong tháng 9 từ 1.0% một tháng trước đó. Trong điều kiện hàng năm, chỉ số này dự kiến ​​sẽ giảm xuống 0.3% trong tháng 9 từ 0.9% một tháng trước đó. Chỉ báo hiển thị thay đổi về đầu ra. Đây là một trong những chỉ số chính của tình trạng nền kinh tế. Kết quả cao tăng cường EUR. Giá trị thấp làm suy yếu EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi