Chỉ số giá tiêu dùng. Vương quốc Anh 11:30 (GMT+2)

Lúc 11:30 (GMT+2) chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng trong điều kiện hàng năm giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 2.5% trong tháng 10 từ 2.4% một tháng trước đó. Trong điều kiện hàng tháng, tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 0.2% trong tháng 10 từ 0.1% một tháng trước đó. Chỉ số này là một trong những chỉ số chính mô tả mức độ lạm phát, nó phản ánh sự thay đổi về mức giá của hàng hóa và dịch vụ. Một giá trị cao tăng cường GBP; giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi