GDP. Đức, 09:00 (GMT+2)

Vào lúc 09:00 (GMT+2), dữ liệu về GDP của Đức sẽ được công bố. Dự kiến ​​tính theo quý, giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn -0.3% trong quý III từ 0.5% trong giai đoạn trước. Theo ước tính hàng năm, chỉ số này dự kiến ​​sẽ giảm xuống 1.3% trong quý 3 so với 2.3% của kỳ trước. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Đức trong năm. Kết quả cao góp phần vào tốc độ tăng trưởng của EUR. Trái lại một kết quả thấp góp phần làm suy giảm EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi