Sản xuất công nghiệp. Nhật Bản 06:30 (GMT+2)

Lúc 06:30 (GMT+2) dữ liệu về sản xuất công nghiệp sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ không đổi ở mức -1.1% trong tháng 9. Chỉ số này cho thấy mức độ thay đổi về khối lượng sản xuất công nghiệp ở Nhật Bản và là một trong những chỉ số chính của tình trạng kinh tế quốc gia. Tốc độ tăng trưởng dẫn đến sự gia tăng trong tiền tệ quốc gia. Sự sụt giảm làm suy yếu đồng JPY.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi