GDP. Nhật Bản 01:50 (GMT+2)

Vào lúc 01:50 (GMT+2), dữ liệu GDP của Nhật Bản sẽ được công bố. Dự kiến giá trị của chỉ số theo quý sẽ giảm xuống còn -0.3% trong quý 3 từ 0.7% trong giai đoạn trước. Trên cơ sở hàng năm, dự kiến sẽ giảm xuống còn -1.0% trong quý 3 từ 3.0% trong giai đoạn trước. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong giai đoạn này. Một giá trị cao tăng cường JPY, một giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi