Tâm lý người tiêu dùng Westpac. Úc 01:30 (GMT+2)

Vào lúc 01:30 (GMT+2) Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Westpac sẽ được công bố. Chỉ số này dựa trên một cuộc khảo sát người tham gia trả lời để đánh giá mức độ tự tin của họ về tình hình kinh tế trong năm tới, cũng như sự sẵn sàng của họ để mua hàng lớn. Một giá trị cao của chỉ số tăng cường AUD, một giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi