Chỉ số thu nhập trung bình + Tiền thưởng. Vương quốc Anh, 11:30 (GMT+2)

Chỉ số Thu nhập Trung bình bao gồm Tiền thưởng công bố vào lúc 11:30 (GMT+2) ở Vương quốc Anh. Người ta dự đoán rằng giá trị tháng 9 sẽ tăng lên 3.0% từ 2.7% một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh chi phí lao động. Sự tăng trưởng của nó có nghĩa là sự gia tăng tiền lương và tăng cường tiền tệ quốc gia, như một sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi