Thay đổi Số lượng nguyên đơn. Vương quốc Anh, 11:30 (GMT+2)

Tuyên bố thay đổi nguyên đơn công bố lúc 11:30 (GMT+2) tại Vương quốc Anh. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống 4.3K trong tháng 10 từ 18.5K một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy số lượng công dân Anh thất nghiệp. Một giá trị cao làm suy yếu GBP, một giá trị thấp sẽ tăng cường nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi