Tỷ lệ thất nghiệp. Vương quốc Anh, 11:30 (GMT+2)

Tỷ lệ thất nghiệp được phát hành vào lúc 11:30 (GMT+2) tại Vương quốc Anh. Người ta dự đoán rằng trong tháng 9 giá trị sẽ không thay đổi ở mức 4.0%. Tốc độ tăng trưởng cho thấy sự gia tăng số lượng người thất nghiệp và có tác động tiêu cực đến GBP. Sự suy giảm là một yếu tố tích cực và củng cố GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi