Đặt hàng máy móc công cụ. Nhật Bản, 08:00 (GMT+2)

Dữ liệu về Đặt hàng máy móc công cụ công bố vào lúc 08:00 (GMT+2). Chỉ số này cho thấy những thay đổi trong khối lượng nhu cầu đối với các sản phẩm chế tạo máy của các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản. Đây được coi là chỉ số hàng đầu về chi phí của công ty. Sự tăng trưởng của chỉ số báo hiệu sự tăng trưởng của nền kinh tế. Sự suy giảm của chỉ báo cho thấy sự suy thoái kinh tế.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi