Chỉ số giá sản xuất. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

Chỉ số giá sản xuất sẽ công bố vào lúc 15:30 (GMT+2) ở Hoa Kỳ. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ không đổi ở mức 0.2% trong tháng 10. Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá bán buôn từ các nhà sản xuất. Một kết quả cao củng cố đồng đô la, trong khi kết quả thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi