GDP. Vương quốc Anh, 11:30 (GMT+2)

Tổng sản phẩm trong nước được công bố vào lúc 11:30 (GMT+2) tại Vương quốc Anh. Người ta dự đoán chỉ số này sẽ tăng lên 0.1% MoM trong tháng 9 từ 0.0% MoM một tháng trước đó. Trên cơ sở hàng năm, giá trị của chỉ số được dự báo sẽ tăng lên 1.5% trong quý thứ ba từ 1.2% trong giai đoạn trước đó. Đồng thời, chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 0.6% so với quý trước trong quý 3 từ 0.4% so với quý trước đó. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Vương quốc Anh và mô tả tốc độ tăng trưởng/suy thoái. Một kết quả cao củng cố GBP. Ngược lại, một giá trị thấp làm suy yếu GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi