Sản xuất công nghiệp. Vương quốc Anh, 11:30 (GMT+2)

Bản phát hành Sản xuất Công nghiệp công bố vào lúc 11:30 (GMT+2) tại Vương quốc Anh. Giá trị dự kiến sẽ giảm xuống còn -0.1% trong tháng 9 từ 0.2% một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh sự thay đổi về mức độ sản xuất ở Anh và là một trong những chỉ số chính của tình trạng nền kinh tế quốc gia. Nó bao gồm các ngành công nghiệp chế biến và khai thác mỏ, cũng như ngành công nghiệp điện. Một sự tăng trưởng dẫn đến sự gia tăng trong tiền tệ quốc gia, trong khi một sự giảm dẫn đến sự suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi