Tuyên bố chính sách tiền tệ RBA. Úc, 02:30 (GMT+2)

Báo cáo chính sách tiền tệ RBA được công bố vào lúc 02:30 (GMT+2) tại Úc. Nó bao gồm một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế hiện tại và các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của một khóa học cụ thể của chính sách tiền tệ. Các ý kiến ảnh hưởng đến quyết định tương lai về lãi suất RBA.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi