Biên bản FOMC. Hoa Kỳ, 21:00 (GMT+2)

Sau quyết định về lãi suất, Fed đưa ra những nhận xét về tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ. Nhận định tích cực củng cố USD. Nhận xét tiêu cực làm suy yếu đơn vị tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi