Quyết định lãi suất của Fed. Hoa Kỳ, 21:00 (GMT+2)

Quyết định về mức lãi suất dự trữ liên bang của Hoa Kỳ sẽ đáo hạn vào lúc 21:00 (GMT+2). Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 2.25%. Chỉ số kinh tế quan trọng này ảnh hưởng đến mức lãi suất của các ngân hàng thương mại và tỷ giá hối đoái của USD. Việc tăng lãi suất là một yếu tố tích cực đối với đồng tiền quốc gia của Hoa Kỳ. Sự sụt giảm của tỷ giá dẫn đến sự sụt giảm của đồng USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi