Bản tin kinh tế ECB. Eurozone, 11:00 (GMT+2)

Bản tin kinh tế ECB được công bố vào lúc 11:00 (GMT+2), hai tuần sau cuộc họp của Hội đồng quản trị ECB. Nó mô tả trạng thái của nền kinh tế trong khu vực và bao gồm dữ liệu về một số chỉ số kinh tế vĩ mô và nhận xét về tình hình kinh tế hiện tại và chính sách tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi