Tỷ lệ thất nghiệp n. s. a. Thụy Sĩ, 08:45 (GMT + 2)

Tỷ lệ thất nghiệp n. s. a. công bố vào lúc 08:45 (GMT+2) ở Thụy Sĩ. Người ta dự đoán rằng giá trị tháng 10 của chỉ số sẽ không đổi ở mức 2.4%. Chỉ số phản ánh tỷ lệ thất nghiệp trong tổng số công dân thân của Thụy Sĩ. Tốc độ tăng trưởng cho thấy sự suy giảm trong phát triển kinh tế. Giá trị cao làm suy yếu CHF. Trai lại giá trị thấp tăng cường nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi