Cán cân thương mại. Đức, 09:00 (GMT+2)

Phát hành Số dư Thương mại công bố vào lúc 09:00 (GMT+2) ở Đức. Giá trị tháng 9 của chỉ số này dự kiến ​​sẽ giảm xuống 18.0 tỷ EUR từ mức 18.3 tỷ đồng một tháng trước đó. Chỉ số này thể hiện sự khác biệt giữa việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ theo điều kiện tiền tệ. Một giá trị tích cực có nghĩa là thặng dư thương mại, đó là ưu thế của hàng xuất khẩu đối với hàng nhập khẩu. Một giá trị âm cho thấy thâm hụt số dư và cho biết phần lớn các hàng nhập khẩu trên hàng xuất khẩu. Sự gia tăng xuất khẩu có tác động tích cực đến nền kinh tế Đức. Các giá trị cao đóng góp vào việc tăng cường EUR. Giá trị thấp làm suy yếu EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi