Họp báo RBNZ. New Zealand, 23:00 (GMT+2)

Sau khi công bố quyết định về lãi suất, người đứng đầu RNBZ đưa ra ý kiến về chính sách tiền tệ. Các ý kiến của quan chức có thể dẫn đến sự gia tăng biến động.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi