Quyết định lãi suất. New Zealand, 22:00 (GMT+2)

Quyết định của Ngân hàng Dự trữ New Zealand về lãi suất công bố vào lúc 22:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 1.75%. RBNZ đưa ra quyết định về lãi suất dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường NZD. Nếu tỷ giá vẫn ở mức tương tự hoặc giảm, tỷ giá NZD sẽ giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi