Chỉ số quản lý mua hàng của Ivey. Canada, 17:00 (GMT+2)

Chỉ cố PMI Ivey sẽ công bố lúc 17:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 50.9 điểm trong tháng 10 từ mức 50.4 điểm một tháng trước đó. Chỉ số này được chuẩn bị bởi Trường Kinh doanh Ivey. Nó đánh giá tình hình kinh tế hiện tại trong nước. Các giá trị trên 50 cho thấy hoạt động kinh doanh đang gia tăng, do đó tăng cường CAD. Các giá trị dưới 50 cho thấy suy giảm kinh doanh, làm suy yếu CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi