Doanh số bán lẻ. Châu Âu, 12:00 (GMT+2)

Dữ liệu về doanh số bán lẻ sẽ công bố vào lúc 12:00 (GMT+2). Dự kiến chỉ số này sẽ tăng lên 0.1% trong tháng 9 từ -0.2% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy những thay đổi trong khối lượng bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Đây là chỉ số chính về chi tiêu của người tiêu dùng. Giá trị cao tăng cường EUR. Giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi