Chỉ số giá nhà Halifax. Anh, 10:30 (GMT+2)

Chỉ số giá nhà Halifax sẽ được công bố lúc 10:30 (GMT+2). Chỉ số hàng tháng dự kiến sẽ tăng lên 0.3% từ -1.4% một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh sự năng động của giá nhà đất. Giá trị cao hỗ trợ GBP, và giá thấp tạo áp lực lên GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi