Thay đổi việc làm. New Zealand, 23:45 (GMT+2)

Thay đổi Việc làm công bố vào lúc 23:45 (GMT+2) ở New Zealand. Người ta dự đoán rằng trong quý III giá trị của chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 0.5% theo quý. Chỉ số cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi về số lượng công dân được tuyển dụng. Tốc độ tăng trưởng cho thấy sự tăng trưởng trong thị trường lao động, có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của chi tiêu tiêu dùng. Các giá trị cao của chỉ số đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của NZD. Các giá trị thấp của chỉ số đóng góp vào sự suy yếu của tỷ giá NZD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi