Quyết định lãi suất RBA. Úc, 05:30 (GMT+2)

Vào lúc 05:30 (GMT+2), quyết định về lãi suất của RBA sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ không đổi ở mức 1.50%. Dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát, Ngân hàng Úc quyết định về lãi suất. Tốc độ tăng trưởng tăng cường AUD. Nếu tỷ giá vẫn giữ nguyên hoặc thấp hơn, lãi suất AUD sẽ giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi