Chi tiêu hộ gia đình. Nhật Bản, 01:30 (GMT+2)

Dữ liệu chi tiêu hộ gia đình công bố vào lúc 01:30 (GMT+2) tại Nhật Bản. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống 1.6% YoY trong tháng 9 từ mức 2.8% YoY một tháng trước đó. Trong điều kiện hàng tháng như dự đoán, giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn -1.8% trong tháng 9 từ 3.5% một tháng trước đó. Chỉ số này đánh giá tính năng động của chi tiêu hộ gia đình và được coi là một chỉ số về sự lạc quan của người tiêu dùng. Một giá trị cao tăng cường JPY, vì giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi