Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ công bố vào lúc 01:50 (GMT+2). Sau cuộc họp, Ngân hàng Nhật Bản công bố một báo cáo phân tích về tình hình kinh tế đánh giá triển vọng phát triển của nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi