Tỷ lệ thất nghiệp. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ không đổi ở mức 3.7% trong tháng 10. Đây là một trong những chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng. Chỉ số này đại diện cho tỷ lệ thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động. Sự tăng trưởng của chỉ số này làm suy yếu đồng USD, sự suy giảm của chỉ số củng cố USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi