Thu nhập trung bình hàng giờ. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu về mức lương trung bình theo giờ từ Hoa Kỳ công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số dự kiến sẽ giảm xuống 0.2% trong tháng 10 từ 0.3% một tháng trước đó. Chỉ báo cho thấy giá trị của lao động. Nó cho thấy những thay đổi về mức lương trung bình theo giờ. Giá trị cao tăng cường USD. Giá trị thấp hơn có tác động tiêu cực lên USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi