Thay đổi việc làm. Canada, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu về thay đổi tỷ lệ việc làm công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống còn 10.0K trong tháng 10 từ 63.3K một tháng trước đó. Các chỉ số cho thấy sự năng động của số lượng người làm việc. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy sự phát triển kinh tế và tăng cường CAD, và sự suy giảm của nó làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi