Tỷ lệ thất nghiệp. Canada, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 5.9% trong tháng 10. Nó được xuất bản bởi Thống kê Canada. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ công dân thất nghiệp với tổng số người dân có thể làm việc. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy tốc độ phát triển kinh tế chậm hơn và làm suy yếu CAD. Ngược lại, sự suy giảm của nó là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và tăng cường CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi