Phát biểu của Mark Carney. Anh, 14:30 (GMT+2)

Mark Carney là Thống đốc Ngân hàng Anh, người đứng đầu ủy ban chính sách tiền tệ. Ông sẽ bình luận về tình hình kinh tế hiện tại trong nước.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi