Tuyên bố thất nghiệp lần đầu. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Bản tuyên bố thất nghiệp lần đầu sẽ đến hạn lúc 14:30 (GMT+2) ở Hoa Kỳ. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn 213K một tuần từ 215K một tuần trước đó. Chỉ số phản ánh số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới. Việc giảm số lượng đơn đăng ký là yếu tố tích cực đối với USD. Tỷ lệ tăng trưởng, ngược lại, được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi