Quyết định lãi suất của BoE. Vương quốc Anh, 14:00 (GMT+2)

Quyết định mức lãi suất BoE được công bố vào lúc 14:00 (GMT+2) tại Anh. Người ta dự đoán rằng trong tháng mười một giá trị của chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 0.75%. Dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát, Ngân hàng Anh quyết định lãi suất. Tốc độ tăng trưởng tăng cường GBP. Nếu tỷ giá vẫn giữ nguyên hoặc thấp hơn, tỷ giá tiền tệ quốc gia giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi